Sefalana Lobelo

技術顧問

GIZ 博茨瓦纳和SADC

Sefalana Lobelo 是GIZ 博茨瓦纳和SADC的技術顧問,有五年發展經驗,其中兩年專注協助提升SADC的皮革價值鏈。她目前在SIPS工作,範疇包括針對SADC有製革厰的國家制定原材料和採購策略,在坦桑尼亞推廣製革業等。

Sefalana Lobelo's Sessions
No Session was found