หลักสูตรพื้นฐานเครื่องหนังสำหรับมืออาชีพด้านแฟชั่น

APLF Academy ร่วมกับ Authenitcae จัดอบรมหลักสูตร ประกาศนียบัตรสองวันสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่นเพื่อให้ความรู้ด้าน ลักษณะ การผลิต การใช้งาน การตลาด และความยั่งยืนของเครื่องหนัง

หลักสูตรที่ 1 และ 2 จะจัดอบรมเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรหลังการจบการอบรม

“สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้
 • ความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเครื่องหนังประเภทต่างๆ
 • ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการฟอกหนัง เทคโนโลยี การดูแล และการทดสอบเครื่องหนัง
 • ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความยั่งยืนของเครื่องหนัง
 • ประกาศนียบัตรหลังสำเร็จการอบรม ทั้งสองหลักสูตร”

ใครสามารถร่วมการอบรมได้บ้าง?
 • นักออกแบบแฟชั่น
 • นักวางแผนและจัดซื้อสินค้าแฟชั่น
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องหนัง
 • ช่างหนัง
 • นักการตลาดแบรนด์แฟชั่น”

เนื้อหาหลักสูตร

หลักสูตร 1 – ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเครื่องหนัง

วันที่: 20 ตุลาคม (พฤหัสบดี)

เวลา: 11:00 – 13:00 น. (UTC +7)

สถานที่: Workshop Area ใน Hall 2, QSNCC

หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักออกแบบ ผู้ซื้อ และช่างหนังที่ต้องการทำความเข้าใจลักษณะของเครื่องหนังประเภทต่างๆ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์และให้ความรู้แก่ลูกค้าของท่าน
หลังจบการอบรม ผู้ร่วมอบรมจะได้รับความรู้ดังต่อไปนี้:
 • คำจำกัดความของเครื่องหนัง : หนังแท้ หนังเคลือบ หนังลามิเนต ไฟเบอร์หนัง
 • ประเภทของหนังและการใช้งาน: วัว ควาย แกะ แพะ หมู อื่นๆ
 • รอยซ่อน & ผิวหนัง: เครื่องหมายทั่วไปและเอกลักษณ์ของสกินแท้
 • ขั้นตอนกระบวนการฟอกหนัง
 • ผลิตภัณฑ์เครื่องหนังและการดูแล (เปียก รา แสงแดด สารเคมี)
 • วิธีทำความเข้าใจการทดสอบเครื่องหนัง

หลักสูตร 2 - ความยั่งยืนของเครื่องหนัง

วันที่: 21 ตุลาคม (ศุกร์)

เวลา: 11:00 – 13:00 น. (UTC +7)

สถานที่: Workshop Area ใน Hall 2, QSNCC

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะ สำหรับนักการตลาดแฟชั่น นักออกแบบแฟชั่น นักวางแผนและจัดซื้อสินค้าแฟชั่น และเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมประจำสาขา ที่ต้องการพัฒนาแบรนด์สินค้าให้ก้าวสู่ความยั่งยืนและเรียนรู้วิธีสื่อสารเพื่อเชื่อมต่อกับลูกค้าของคุณได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

ความเข้าใจที่จะได้รับหลังจบหลักสูตร:
 • เข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคสู่แนวโน้มที่ยั่งยืน
 • เข้าใจวิธีการทำตลาดเครื่องหนังให้เป็นวัสดุที่ยั่งยืน
 • เข้าใจวิธีการหาซัพพลายเออร์ที่ยั่งยืน
 • เข้าใจถึงวิธีการทำงานของหน่วยงานรับรองความยั่งยืนของเครื่องหนัง

ประวัติวิทยากร

Karl Flowers
Technical Director
Authenticae Ltd

Karl Flowers ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Technical Director ณ บริษัท Authenticae Ltd มีความเชี่ยวชาญด้านการย่อยสลายทางชีวภาพของหนัง โดยเริ่มต้นอาชีพการฟอกหนังกับ Leather Industries Research Institute, LIRI (ในแอฟริกาใต้) และได้ให้คำปรึกษาและมีผลงานวิจัยมากมายในด้านเครื่องหนังและวัสดุทั้งหมด.

Karl สอนตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรไปจนถึงปริญญาเอกในทุกหัวข้อเกี่ยวกับเทคโนโลยีเครื่องหนังและวิทยาการเครื่องหนัง ตลอดจนระดับความลึกที่แตกต่างกัน และปัจจุบันเป็นผู้ตรวจสอบภายนอกของ International School of Tanning Technology Karl ยังดำรงตำแหน่งบรรณาธิการที่ปรึกษา ด้านเทคนิคของ International Leather Maker การวิจัยของ Karl มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจความยั่งยืนและความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพของหนังและวัสดุคล้ายหนัง โดยมีความสนใจในการวิเคราะห์ระบบวัฏจักรชีวิต.

วิธีการลงทะเบียน

คุณสามารถลงทะเบียนร่วมอบรมทั้งสองหลักสูตร หรือเลือกหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง หลังจากจบการอบรมท่านจะได้รับใบประกาศณียบัตร

จัดโดย

ต้องเป็นหนัง: แนวโน้มแฟชั่นเครื่องหนังในภายหน้า

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การคาดการณ์แนวโน้มสองส่วนและการประยุกต์ใช้ภายใต้หัวข้อ “ต้องเป็นหนัง: แนวโน้มแฟชั่นเครื่องหนังในภายหน้า” จะจัดขึ้นโดย APLF Academy และ MPA SRL เพื่อแนะนำแนวโน้มแฟชั่นและวัสดุล่าสุดให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น

ตลอดการอบรมจะดำเนินรายการเป็นภาษาอังกฤษ

สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตรนี้
 • การคาดการณ์แนวโน้มระดับพรีเมียมใน SS & FW 2023/24
 • การฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้วัสดุตามเทรนด์
 • เชื่อมต่อไปยังการออกแบบ (mood boards) และแนวโน้มที่แนะนำในกิจกรรม
 • สิทธิ์การเป็นสมาชิกนิตยสารดิจิทัล MPA_Style 1 ปี ฟรี

ใครสามารถร่วมการอบรมได้บ้าง?
 • นักออกแบบแฟชั่น
 • นักวางแผนและจัดซื้อสินค้าแฟชั่น
 • ตัวแทนจำหน่ายสินค้าเครื่องหนัง
 • ช่างหนัง
 • นักการตลาดแบรนด์แฟชั่น

เนื้อหาหลักสูตร

ส่วนที่ 1 – SS 2023/24 การคาดการณ์แนวโน้ม

วันที่: 19 ตุลาคม (พุธ)

เวลา: 14:00 น. – 17:00 น. (UTC +7)

สถานที่: Workshop Area ใน Hall 2, QSNCC

ความเข้าใจที่จะได้รับหลังจบหลักสูตร
 • การคาดการณ์แบบพรีเมียมใน SS 2023 & 2024 ด้วย กระดานออกแบบ (mood boards) และภาพของรองเท้าและกระเป๋าสำเร็จรูป
 • ความสำคัญของหนังที่ใช้ร่วมกับสิ่งทอ
 • การนำเสนอเครื่องหนังร่วมสมัย
 • การนำเสนอประเด็นความยั่งยืนเชิงนิเวศ

ส่วนที่ 2 – FW 2023/24 อัพเดทเทรนด์เครื่องหนัง

วันที่: 20 ตุลาคม (พฤหัสบดี)

เวลา: 14:00 น. – 17:00 น. (UTC +7)

สถานที่: Workshop Area ใน Hall 2, QSNCC

ความรู้ที่จะได้หลังจากจบหลักสูตร:
 • เทรนด์เครื่องหนังพรีเมียมสำหรับฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว 2023 & 2024 พร้อมมูดบอร์ดและรูปภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
 • ความสำคัญของเครื่องหนังที่ใช้ร่วมกับสิ่งทอ
 • การนำเสนอเกี่ยวกับเครื่องหนังร่วมสมัย
 • การนำเสนอประเด็นความยั่งยืนเชิงนิเวศ

ประวัติวิทยากร

Patrizia Prencipe

Fashion Designer and Cool Hunting Trainer

Style Modainpelle Academy

 

 

ด้วยประสบการณ์อันยาวนานในการวิจัยแนวโน้มการออกแบบแฟชั่นเครื่องหนัง นักออกแบบแฟชั่นชาวอิตาลี Patrizia Prencipe ได้ทำงานให้กับแบรนด์ต่างประเทศมากมาย และทำอาชีพ Cool Hunting Trainer

 

Patrizia ถือเป็นทูตแห่งความรู้ด้านแฟชั่นของอิตาลี ที่จะให้ความรู้แก่บริษัทแฟชั่นและสร้างความเข้าใจที่มากขึ้นเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค

 

Patrizia ได้รวบรวมเทรนด์และประมวลผลข้อมูลจากการเดินทางและการทำงานในหลายประเทศ ปรับแต่งกระดานออกแบบ (moodboards) ให้เข้าสอดคล้องกับวัฒนธรรมและสไตล์ท้องถิ่น

 

Patrizia ค้นคว้าข่าวสาร รสนิยม และความแตกต่างทางสังคมเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของคอลเล็กชัน 

 

ผู้ร่วมอบรมจะได้พูดคุยและนำความคิดสร้างสรรค์ซึ่งมีทั้งศาสตร์และศิลป์ไปประยุกต์ใช้กับแบบฝึกหัดในระหว่างการปฏิบัติ

จัดโดย

About APLF

We bring leather, material and fashion businesses together: an opportunity to meet and greet face to face. We bring them from all parts of the world so that they can find fresh partners, discover new customers or suppliers and keep ahead of industry developments.

 

We organise a number of trade exhibitions which focus on fashion and lifestyle: sectors that are constantly in flux, so visitors and exhibitors alike need to be constantly aware both of the changes around them and those forecast for coming seasons.

 

Follow Us On:

Contact us